Rrjeti i bizneseve është një portal dedikuar bizneseve të vogla dhe te mesme të cilat shpesh përballen me vështirësi të mëdha që të njihen nëpërmjet web-it per shkak te kostove të larta të publicitetit.Rrjeti i bizneseve, falë skedave te detajuara të klientit, të përkthyera në disa gjuhë dhe të shoqëruara nga foto, lejon çdo sipermarrës të marrë ekspozim në mbarë botën.Rrjeti i bizneseve është partneri ideal për çdo biznes të vogël dhe të mesëm, që mund kështu të gjejë një vend në një portal dinamik, i pozicionuar në nivelet më të larta në motorët e kërkimit në gjendje të prezantojë në rang internazional.Rrjeti i bizneseve është kështu platforma e sofistikuar dhe vazhdimisht e azhornuar e  cila është në gjendje që të çojë në sukses çdo lloj biznesi  duke bërë që të njihet në tërë botën me tekstet dhe përkthimet përkatëse.Portali i rrjetit të bizneseve është një operacion marketingu kompleks dhe efikas i cili synon zgjerimin e shikushmërisë të klientëve të saj të cilët janë të interesuar për të zgjeruar biznesin e tyre edhe tek përdoruesit e huaj.